Misyon ve Vizyon

MİSYON

Üniversitemiz birimlerinin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri için; mevcut ödenekler dahilinde, hizmetlerin en kısa zamanda, kaliteli ve en uygun fiyatla satınalınması, depolanması ve dağıtılmasıdır.

VİZYON

Vizyonumuz “Teknolojik imkanlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, Üniversite içerisinde; işinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi elemanlarıyla temin ettiği kaynakları en iyi şekilde kullanarak vereceği hizmet ile Üniversitemizde örnek bir Başkanlık olmaktır.”

Üniversitemizin vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanatla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunmasındaki vizyonunu yerine getirebilmesinde Başkanlığımız yasal olarak üzerine düşen görevi en iyi şekilde  sağlamayı amaç edinmiş olup bu çerçevede vizyonunu belirlemiştir.

Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Sıhhiye Ankara
imidb@hacettepe.edu.tr

Sayfa Sorumlusu: Cevahir Salihoğlu
Son Güncelleme Tarihi: Aralık 2020
Sorumluluk Sınırı