Hizmetler

Verilen Hizmetler

- Evrak Şefliği
- İthalat ve Gümrükleme Bürosu

Tahakkuk Hizmetlerimiz

- Tahakkuk Hizmetleri

Satınalma Hizmetlerimiz

- Mal ve Hizmet Alımları
- Sermaye Giderleri Harcamaları

Kiralama Hizmetlerimiz

-Taşınmazmalların Kiralama İşlemleri

Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Sıhhiye Ankara
imidb@hacettepe.edu.tr

Sayfa Sorumlusu: Cevahir Salihoğlu
Son Güncelleme Tarihi: Aralık 2020
Sorumluluk Sınırı