Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Sıhhiye Ankara
imidb@hacettepe.edu.tr